Městská protihluková clona

Městská protihluková clona je inovativním prvkem pro snižování hluku od kolejové dopravy ve městě.

Nenarušuje městské prostředí, je kompaktní a akusticky účinná.

Ekonomická a účinná cesta ke snížení hluku.

Přečtěte si více o inovativním prvku Městské protihlukové clony.

Co je to prvek Městské protihlukové clony

Městská protihluková clona (MPHC) je protihlukový prvek, určený pro útlum hluku z tramvajové dopravy v městském prostředí, kde je na rozdíl od jiných, v současnosti používaných, prvků vhodná pro svou velmi malou výšku. Díky svému umístění v blízkosti zdroje hluku u kontaktu kola a kolejnice a vhodnému provedení tak účinně tlumí vznikající hluk, aniž by zasahovala do výhledu cestujících, řidiče nebo rušila uliční panorama v urbanizovaných částech městského prostoru.

Co je to MPHC

Proč využít Městskou protihlukovou clonu

Městská protihluková clona se vyznačuje velmi malou výškou, a to jen cca 30 cm. Díky tomu je vhodná do městského prostoru, kde neruší urbanistickou strukturu místa, nenarušuje pohledové vazby a v neposlední řadě neruší ani výhled z vozidla. Mezi další výhody díky materiálovému a konstrukčnímu řešení na rozdíl od jiných srovnatelných prvků (například betonových) patří i možnost rychlého rozebrání v případě nutnosti zásahu IZS například u nehod, povalení osob a podobně.

proc vyuzit

Partneři projektu

Hlavními partnery v projektu jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze a společnost MONTSTAV CZ s.r.o. v rámci jejichž spolupráce probíhal dlouhodobý vývoj prvku. Zkušební ověření probíhá za podpory Dopravního podniku hl.m. Prahy. Informace o příspěvku dalších partnerů nelznete v sekci Partneři.

Městská protihluková clona

Prvním místem, kde byl prvek Městské protihlukové clony instalován, je ulice Modřanská v pražském Braníku.
V současnosti probíhá stavba druhého úseku v Praze - Hloubětín. Podoba clony je vidět na následujících fotografiích; více o výstavbě obou úseků se dočtete v sekci Projekty. Vývoj, princip a výhody MPHC jsou popsány v sekci Prvek MPHC.

  • 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6