Prvek městské protihlukové clony

Městská protihluková clona je inovativním prvkem pro snižování hluku od kolejové dopravy ve městě.

Nenarušuje městské prostředí, je kompaktní a akusticky účinná.

Městská protihluková clona

Cesta ke snížení hluku z dopravy ve městech.

Co je to prvek Městské protihlukové clony

MPHC (Městská protihluková clona) je protihlukový prvek, určený pro útlum hluku z tramvajové dopravy v městském prostředí, kde je na rozdíl od jiných (v současnosti používaných) prvků vhodná pro svou velmi malou výšku. Díky svému umístění v blízkosti zdroje hluku u kontaktu kola a kolejnice a vhodnému provedení tak účinně tlumí vznikající hluk, aniž by zasahovala do výhledu cestujících, řidiče nebo rušila uliční panorama v urbanizovaných částech městského prostoru.

co je to mphc

Jak funguje prvek MPHC

Městská protihluková clona díky tvarovému a materiálovému řešení funguje jako akusticky pohltivý prvek a zachycuje hluk přímo u jeho zdroje. Velkou výhodou je použití gumového granulátu, který dobře pohlcuje hluk a umožňuje tvarování povrchu clony. Na rozdíl od klasických protihlukových stěn, známých například od dálnic, postačuje k útlumu hluku mnohem menší výška prvku.

jak funguje mphc

Proč využít Městskou protihlukovou clonu

Městská protihluková clona se vyznačuje velmi malou výškou, a to jen cca 30 cm. Díky tomu je vhodná do městského prostoru, kde neruší urbanistickou strukturu místa, nenarušuje pohledové vazby a v neposlední řadě neruší ani výhled z vozidla. Mezi další výhody díky materiálovému a konstrukčnímu řešení na rozdíl od jiných srovnatelných prvků (například betonových) patří i možnost rychlého rozebrání v případě nutnosti zásahu IZS například u nehod, povalení osob a podobně.

proc vyuzit mphc

Z čeho je Městská protihluková clona

Základním materiálem pro výrobu Městské protihlukové clony je gumový granulát, tedy druhotná surovina vznikající recyklací pneumatik. Při recyklaci jsou z pneumatik v několika krocích oddělena kovová patní lana a části textilu, samotná pryž je dále drcena na požadovanou velikost zrn - "frakci". Při výrobě dílců MPHC je gumový granulát spojený pomocí pojiva a umístěný do formy. Tvar formy je možné podle potřeby upravovat tak, že povrch je ve výsledku plasticky tvarován do vln, jehlánů nebo jiných tvarů - to přispívá k lepšímu zachycení hluku a umožňuje i designové provedení podle přání zákazníka.

z ceho je

Výhody užití prvku MPHC

Užití prvku Městské protihlukové clony je díky využití recyklací vzniklého gumového granulátu šetrné k životnímu prostředí a je též ekonomicky výhodné.

ikonka1

Snížení hladiny hluku

Na základě provedených měření bylo zjištěno snížení hladiny hluku až o 5,3dB.

ikonka2

Snadná montáž a demontáž

Prvek je uložen na přenosném základu, lze jej snadno montovat i demontovat.

ikonka3

Ekonomicky výhodné řešení

Segmenty clony jsou vyráběny z recyklovaných pneumatik.

ikonka4

Nízká výška

Prvek díky své nízké výšce nepřekáží, je překročitelný.

ikonka5

Vhodný do města

Nenarušuje okolní prostředí a proto je vhodný do zastavěných oblastí.

ikonka6

Variabilita provedení

Řešení prvku umožňuje provádění různých plastických motivů i barevnou variablitu.

Duševní vlastnictví

Prvek Městské protihlukové clony byl v roce 2016 Úřadem průmyslového vlastnictví zapsán jako užitný vzor UV 29893 s názvem Městská protihluková clona (technické a materiálové řešení), jako průmyslový vzor PV 36846 v kategorii Akustické stavební prvky (vzhled prvku) a na základě dalšího řízení mu byl jako vynálezu v roce 2017 udělen patent číslo 306948 s názvem Mětská protihluková clona. Prvek MPHC tak již podléha ochraně duševního vlastnictví. V současnosti jsou konány další kroky navazující na národní řízení s možností získání ochrany i pro další státy. V současnosti je prováděna podrobná mezinárodní rešerše Visegrádským patentovým institutem v systému PCT, na jejímž základě bude možné zažádat o patentovou ochranu až ve 148 členských státech dle úmluvy PCT. Všechny související dokumenty byly v rámci řízení klasifikovány stupněm A, zveřejnění rešerše ve věstníku se předpokládá v únoru 2018.

V případě zájmu o poskytnutí licence, průmyslových práv nebo zájmu o strategickou spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Odborné publikace

Vývoj prvku Městské protihlukové clony, výstavba zkušebního úseku, provedená akustická měření a další získané zkušenosti jsou publikovány v odborných periodicích a prezentovány na konferencích týkajících se této problematiky. Níže je uveden přehled dosud publikovaných článků:

Development of the Municipal Noise-Absorbing Screen and test section construction technology

ACTA POLYTECNICA CTU PROCEEDINGS

Vol 11, 2017

Bret O. & Čížková (Váňová) P.

Příspěvek zabývající se vývojem první generace clony, ověřením prototypů a výstavbou zkušebního úseku byl prezentován na konferenci Modernization of Railway - IRICoN, konané v Praze dne 10.5.2017 a byl vybrán pro zařazení do sborníku.

Jazyk: Angličtina

ISBN: 978-80-01-06297-5

Více informací a plný text článku na: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4439/4317

Městská protihluková clona v Praze Modřanech / The Municipal Noise Absorbing Screen in Praha Modřany

AKUSTIKA

Vol 28, 2017

Čížková (Váňová) P. & Bret O.

Článek zabývající se podrobně měřením hluku a dosaženými akustickými výsledky na zkušebním úseku (útlum hluku, spektrální analýza, vyhodnocení pomocí softwaru) byl publikovaný v odborném časopise Akustika.

Jazyk: Angličtina a Čeština

ISSN: 1801-9064

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: https://www.journalakustika.com/

Vybrané příklady využití gumového granulátu jako zvukově pohltivé vrtsvy

Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2017

18. 10. 2017

Bret O. & Lidmila M.

Příspěvek zabývající se problematikou použití gumového granulátu u protihlukových opatření byl prezentovaný na odborné konferenci Research, Development and Innovation in Transport, konané ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2017 a publikovaný ve Sborníku odborného semináře RDIT 2017.

Jazyk: Čeština

ISBN: 978-80-248-4111-3

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: http://www.rdit.cz/

Proti hluku

TECNICALL

podzim 2017

Lidmila M. & Bret O.

Článek ve čtvrtletníku Českého vysokého učení technického v Praze představující dva inovativní protihlukové prvky vyvinuté ve spolupráci vysoké školy a soukromého sektoru. Kromě prvku MPHC je zde krátce představen i tzv. Multifunční gabion.

Jazyk: Čeština

MK ČR E 17564

Ukázku článku naleznete zde

Více informací a plný text článku na: http://www.tecnicall.cz/