Technické řešení projektu Městské protihlukové clony

Základním materiálem pro výrobu Městské protihlukové clony je gumový granulát, tedy druhotná surovina vznikající recyklací vyřazených pneumatik. Tento materiál má velmi vhodné akustické vlastnosti zajišťující útlum hluku, ale jeho použití má i další výhody. Použítí tohoto materiálu umožňuje vysokou variabilitu provedení jednotlivých konstrukčních dílců, možnou úpravu rozměrů i další úpravy na přání zákazníka popřípadě architekta. Podle použité výrobní formy tak může být povrch dílců protihlukové clony proveden ve tvaru vln, jehlanů, ale i v mnoha dalších úpravách. Příklady vybraných povrchových úprav jsou ukázány na fotografiích níže, možné jsou však i jiné téměř libovolné plastické útvary. Základní barva prvku je černá, ale jsou možné i další barevné úpravy. Díky použité a ověřené technologii je zajištěna barevná stálost i při dlouhodobému působení povětrnosti a UV záření.

1
2
3

Variabilní je i konstrukční řešení. Městská protihluková clona je obecně vhodná pro tratě s otevřených kolejovým svrškem, úseky s vegetačním krytem (zatravněné úseky) a další úseky bez provozu silniční dopravy po koleji. Největší účinnost dosahuje v přímých úsecích a u tratí s dostatečně velkým poloměrem směrových oblouků, obecně o velikosti poloměru 200 metrů nebo více. Nejvhodnější je tak umístění clony na tratích vedených na samostatném tělese nebo mimo prostor pozemní komunikace. Umístěním clony nevzniká nutnost rozšíření tělesa. Clonu je možné umístit symetricky (například na vnejší straně kolejí na středovém pásu), ale je možné i asymetrické řešení chránící před hlukem zástavbu na jedné straně tratě (toto řešení bylo využito například v lokalitě Praha - Hloubětín). Výška od temene kolejnic i vzdálenost clony od osy koleje je přispůsobována na míru konkrétnímu tramvajovému provozu. Například v Praze je v současnosti výška omezena možností nouzového otevření předsuvných dvěří tramvají typu T6A5 a vzdálenost od osy umožňuje průjezd sněhového pluhu PSP-01. Příklad konkrétního návhu je ukázán na uspořádání příčného řezu tramvajové tratě v úseku Nový Hloubětín - Vozovna Hloubětín.

vykres

Variabilní je i konstrukční řešení. Městská protihluková clona je obecně vhodná pro tratě s otevřených kolejovým svrškem, úseky s vegetačním krytem (zatravněné úseky) a další úseky bez provozu silniční dopravy po koleji. Největší účinnost dosahuje v přímých úsecích a u tratí s dostatečně velkým poloměrem směrových oblouků, obecně o velikosti poloměru 200 metrů nebo více. Nejvhodnější je tak umístění clony na tratích vedených na samostatném tělese nebo mimo prostor pozemní komunikace. Umístěním clony nevzniká nutnost rozšíření tělesa. Clonu je možné umístit symetricky (například na vnejší straně kolejí na středovém pásu), ale je možné i asymetrické řešení chránící před hlukem zástavbu na jedné straně tratě (toto řešení bylo využito například v lokalitě Praha - Hloubětín). Výška od temene kolejnic i vzdálenost clony od osy koleje je přispůsobována na míru konkrétnímu tramvajovému provozu. Například v Praze je v současnosti výška omezena možností nouzového otevření předsuvných dvěří tramvají typu T6A5 a vzdálenost od osy umožňuje průjezd sněhového pluhu PSP-01. Příklad konkrétního návhu je ukázán na uspořádání příčného řezu tramvajové tratě v úseku Nový Hloubětín - Vozovna Hloubětín.